Spilsteeg 4 t/m 14 Spilsteeg 19 t/m 23 gevelbeeld geveldetails

Spilsteeg 4 t/m 14 en 19 t/m 23, Leiden

Bij het restaureren van twaalf laat achttiende-eeuwse woningen en pakhuisjes hebben we rekening gehouden met de sporen die de stadshistorie achterliet. Zo geeft een bouwnaad in de voorgevel van Spilsteeg nr. 6 het bestaan van de Papegaaipoort aan en een ronding in de binnenmuur van het huisje geeft zelfs het verloop van de poort aan.

 

De casco’s werden zoveel mogelijk in historische vorm gereconstrueerd. De interieurs van de huisjes werden volledig gemoderniseerd. Het pandje Spilsteeg 17 is benut als poort naar een binnenterreintje met bergingen voor alle woningen. Spilsteeg 21 en 23 zijn verheeld tot één woning.

 

opdracht 1995 - oplevering 1998