De Victoriakas in 1884 door J. Goedeljee, bron Regionaal Archief Leiden De Hortus rond begin 20e eeuw met rechts de Oranjerie en op de achtergrond een broeikas, bron Regionaal Archief Leiden tekeningen van de Rijksgebouwendienst uit 1937 tekening van J.H. van Sas uit het archief van de Hortus Botanicus de zijgevel met hoofdentree van de Victoriakas in 1949, bron Regionaal Archief Leiden Noords metselwerkverband gevels Geprofileerde gootaftimmering Constructie kap Victoriakas – bouten en moeren Constructie lage kassen - klinknagels de waarderingsrepresentatietekening van de begane grond

Kassencomplex Hortus Botanicus

Bouwhistorische verkenning

 

Naar aanleiding van de restauratieplannen van het kassencomplex heeft ons buro een bouwhistorische verkenning opgesteld.

Een bouwhistorische verkenning bestaat uit een bouwhistorische beschrijving op basis van de waargenomen situatie. Daarnaast wordt archiefonderzoek gedaan waarbij wordt gekeken naar historische afbeeldingen, bouwtekeningen en bestekken. In sommige gevallen wordt ook de gebruiksgeschiedenis onderzocht.

Op deze pagina zijn enkele afbeeldingen uit het rapport te bekijken.

 

Uit het onderzoek volgt een advies en een waardering van de verschillende onderdelen. In waarderingsrepresentatieplattegronden wordt de toegekende monumentale waarde aangegeven. Dit geeft de nodige handvatten bij de restauratie en eventuele verbouwingsplannen.

 

Na het uitvoeren van de verkenning heeft ons buro opdracht gekregen voor het voorbereiden van de restauratie die momenteel in uitvoering is.