• de verhoogde voorgevel van de hoge kas met voorportaal
 • diverse tropische planten in de hoge kas
 • diverse tropische planten in de hoge kas
 • diverse tropische planten in de hoge kas
 • op de nieuwe loopbrug bevindt men zich tussen de boomtoppen
 • op de nieuwe loopbrug bevindt men zich tussen de boomtoppen
 • stalen spanten zijn hersteld door de smid en worden per boot vervoerd
 • de stalen spanten worden van de boot gehesen
 • het opnieuw opbouwen van de grote kas
 • Hortulanuswoning met de Clusiustuin nog aan de 5e Binnenvestgracht
 • de ingang van de Hortus Botanicus aan de Doelengracht
 • een gerestaureerde tuinmuur
 • steunbeer van de tuinmuur

Hortus botanicus, Leiden

De Hortus botanicus is ontstaan in 1594 en vormt samen met het Academiegebouw en de Sterrewacht een zeer belangrijk binnenstedelijk complex van de Universiteit Leiden. In en om de Leidse Hortus botanicus hebben we in de jaren 2003 tot 2013 een aantal projecten uitgevoerd.


Tropische kassen

In 2012 en 2013 hebben we de restauratie en de aanpassing van de tropische kassen begeleid. Een deel van de kassen is verhoogd zodat bovenin een loopbrug tussen de hoge planten kon worden gerealiseerd, deze is ook toegankelijk voor mindervaliden. In dezelfde kas is een lesbalkon voor presentaties aan klassen gemaakt. Er zijn verschillende energiebesparende maatregelen genomen, zowel wat betreft de installaties als wat betreft wanden en daken. Eén voor één zijn de kassen gerestaureerd, zodat de Hortus zo weinig mogelijk overlast heeft gehad van de werkzaamheden. Op 4 september 2013 zijn de kassen geopend door koningin Máxima.


Woning Hortulanus

Het pand 5e Binnenvestgracht 7 is al jaren in gebruik als woning van de Hortulanus van de aan de overkant van de gracht gelegen Hortus. Wij restaureerden het complete casco waaronder de historische persiënnes.


Koetshuis 

Het voormalige koetshuis aan de Doelengracht heeft een belangrijke functie als opslagplaats voor de Hortus en het Academiegebouw. Het gebouwtje werd volledig gerestaureerd en de omliggende stedebouwkundige situatie werd verbeterd door de ingangen en ommuring van de achtertuin van het Academiegebouw en de Hortus aan te passen.

 

Alpinekas

In 2017 is de door ons ontworpen Alpinekas gebouwd, een speciale kas om bol- en knolgewassen te kweken en te tonen aan de bezoekers.

 • Lees ook de bijdrage in het boek Bouwen in Leiden van Inge van den Berg
 • Voorafgaand aan de restauratie van de tropische kassen hebben wij een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd