de verhoogde voorgevel van de hoge kas met voorportaal diverse tropische planten in de hoge kas diverse tropische planten in de hoge kas diverse tropische planten in de hoge kas op de nieuwe loopbrug bevindt men zich tussen de boomtoppen op de nieuwe loopbrug bevindt men zich tussen de boomtoppen stalen spanten zijn hersteld door de smid en worden per boot vervoerd de stalen spanten worden van de boot gehesen het opnieuw opbouwen van de grote kas Hortulanuswoning met de Clusiustuin nog aan de 5e Binnenvestgracht de ingang van de Hortus Botanicus aan de Doelengracht een gerestaureerde tuinmuur steunbeer van de tuinmuur

Hortus botanicus, Leiden

De Hortus botanicus is ontstaan in 1594 en vormt samen met het Academiegebouw en de Sterrewacht een zeer belangrijk binnenstadscomplex van de Universiteit Leiden.

 

In en om de Leidse Hortus botanicus hebben we in de jaren 2003 tot 2013 een aantal projecten uitgevoerd.

 

In 2012 en 2013 hebben we de restauratie en de aanpassing van de tropische kassen begeleid.

Een deel van de kassen is verhoogd zodat bovenin een loopbrug tussen de hoge planten kon worden gerealiseerd. In dezelfde kas is een lesbalkon voor presentaties aan klassen gemaakt.

De bereikbaarheid voor invaliden is verbeterd en er zijn verschillende energiebesparende maatregelen genomen, zowel wat betreft de installaties als wat betreft wanden en daken. Eén voor één zijn de kassen gerestaureerd, zodat de Hortus zo weinig mogelijk overlast heeft van de werkzaamheden.

Op 4 september 2013 zijn de kassen geopend door koningin Máxima.

 

Het pand 5e Binnenvestgracht 7 is al jaren in gebruik als woning van de Hortulanus van de aan de overkant van de gracht gelegen Hortus. Wij restaureerden het complete casco waaronder de historische persiënnes.
 

Het voormalige koetshuis aan de Doelengracht heeft een belangrijke functie als opslagplaats voor de Hortus en het Academiegebouw. Het gebouwtje werd volledig gerestaureerd en de omliggende stedebouwkundige situatie werd verbeterd door de ingangen en ommuring van de achtertuin van het Academiegebouw en de Hortus aan te passen.

  • Lees ook de bijdrage in het boek Bouwen in Leiden van Inge van den Berg