de Burcht en Burchtheuvel toegangshek beeldhouwwerk van Jacob Pieterszoon boven de toegangspoort voor de restauratie scheur in de buitenwand detail scheur de burchtring van binnenuit gezien de burcht gezien vanaf de voet van de heuvel ter plaatse van scheuren is het metselwerk opengehakt om het weer netjes in verband op te metselen op de kantelen zijn waterlijsten toegevoegd voor een betere afvoer van regenwater slecht voegwerk wordt plaatselijk uitgehakt de achterzijde van de Burcht rond de steunberen is slecht metselwerk opnieuw opgemetseld nadat slecht voegwerk is uitgehakt wordt het weer opnieuw gevoegd de voegers zijn aan het werk plaatselijk worden nieuwe tufstenen ingeboet, oude steigergaten worden ter bescherming herkenbaar dichtgemaakt de deuren en het natuursteen van de poort zijn hersteld het beeld van de aangepaste kantelen van onderaf de Burcht vanaf de voet van de heuvel gezien

De Burcht, Leiden

In de "navel" van Leiden, op de plek waar de Oude en Nieuwe Rijn samenkomen werd in de 9e en 10e eeuw door de toenmalige Leidenaren een zogenaamd mottekasteel gebouwd, in eerste instantie als een palisadeheuvel, een met palen omheinde beschermplaats voor burgers en vee, goed te verdedigen tegen mogelijke belagers.


In ca 1200 werd de omheining vervangen door een tufstenen ringmuur, 

 

Veel van het oude baksteen- en natuursteenmetselwerk is zwaar aangetast. We gaan dit alles zorvuldig uitnemen en weer inboeten met duurzaam, historisch verantwoord materiaal
 

opdracht 2003 - oplevering ....

 

Zie ook: