foto uit 1855 van het stadhuis van Delft schetsen van details schilderwerk geveldetail na de restauratie

Stadhuis, Delft

 

In verband met het 750-jarig bestaan van de stad Delft is het casco van het prachtige door Hendrick de Keyser gebouwde Stadhuis door ons gerestaureerd.

 

We restaureerden de Middeleeuwse toren aan de westzijde en alle gevels van het daar omheen gebouwde Stadhuis.

 

We hebben geprobeerd "onopvallend" te restaureren door waar mogelijk onschadelijke verwering en patina te laten spreken.

 

 

opdracht 1993 - oplevering 1996