de kop van de toren na de restauraatie gemeentetoren Aalsmeer

toren N.H. Kerk, Aalsmeer

Uit militaire overwegingen in het verleden zijn veel torens van oudere kerkgebouwen in bezit van de gemeente, terwijl het eigenlijke kerkgebouw eigendom van de parochie of kerkgemeenschap is. Dit is ook het geval met de toren van de N.H. Kerk in Aalsmeer.

 

De toren zag er beroerd uit en vertoonde vele bouwkundige gebreken. We maakten na een uitgebreide inventarisatie een herstelplan. Vele structurele problemen in metselwerk en houtconstructies werden hersteld. Het voeg- en schilderwerk werd grotendeels vernieuwd. De toren staat er weer gezond en prachtig bij!

 

opdracht 1989 - oplevering 1993