de regentenkamer in het midden van het gebouw detail aanzicht regentenkamer

Gemeenlandshuis, Spaarndam

De uitwatering bij Spaarndam vervult een belangrijke functie voor het waterbeheer van Rijnlands boezem. In de zeventiende eeuw werd in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland vermoedelijk onder leiding van architect Pieter Post het Gemeenlandshuis gebouwd. Het gebouw bevat werkplaatsen, een kantoor, een woning en een bestuurskamer.

 

We restaureerden het hele pand waarbij een groot aantal bouwkundige problemen werd opgelost

 

 

opdracht 1994 - oplevering 1998