de kerk in vogelvlucht de zuidgevel vanuit de Herensteeg gezien de toegangsdeur in het zuidtransept aansluiting transept en koor de leien dakbedekking is vernieuwd, evenals het loodwerk en de vensters detail van de nieuwe leien lichtval in het transept tongewelf van het koor op de kruising van het noordtransept en de kooromgang interieur het schip van onderaf gezien hijsinstallatie gerestaureerde vloer vensters in de doopkapel detail kolomvoet detail hijsinstallatie een van de ramen met namen voorbereidingen voor een evenement voorbereidingen voor de jaarlijkse uitvoering van de Matthaus Passion de jaarlijkse uitvoering van de Matthaus Passion de jaarlijkse uitvoering van de Matthaus Passion de jaarlijkse uitvoering van de Matthaus Passion de westgevel van de Pieterskerk

Pieterskerk, Leiden

De Stichting Pieterskerk Leiden beheert reeds vele jaren dit kerkgebouw. Zij tracht door veelsoortige verhuur een sluitende exploitatie te voeren.

 

Wij maakten in eerste instantie voor de Stichting een meerjarenonderhoudsprogramma, een gedetailleerd plan met bestek voor kaprestauratie in verband met zware aantasting door de bonte knaagkever en begeleidden de restauratie van het plafond van de Kerkmeesterskamer.

 

Dankzij een aantal grote subsidiebijdragen van het Rijk en bijdragen van sponsors en donateuren hebben we van 2001 tot 2009 een zeer intensieve restauratie uitgevoerd waarbij ook veel infrastructurele aanpassingen t.b.v het huidige gebruik als multifunctioneel evenementengebouw werden uitgevoerd. De stad kan de kerk nu vele decennia zorgeloos in haar hart dragen.

 

opdracht 1990 - oplevering 2009

 

lees of bekijk: