4 november 2016

Restauratie brugwachtershuisje Rijnzichtbrug afgerond

Afgelopen weken is de laatste hand gelegd aan de restauratie van het brugwachtershuisje van de Rijnzichtbrug. Het Rijksmonumentale brugcomplex werd in 1931 en 1932 gebouwd in opdracht van de Gemeente Leiden.

 

Het jaartal van ingebruikname is, samen met de Leidse sleutels en de naam van de brug, nog altijd zichtbaar in het keramische reliëf langs de vaarroute. Deze onderdelen zijn inmiddels terughoudend hersteld en op kleur gebracht. De okerkleurige letters en cijfers hebben altijd sterk afgestoken tegen een donkere achtergrond.

 

Eerder werden al het leien dak, de overstekende dakgoten met cassettenplafond van gebeitst hardboard en de metallic stalen kozijnen en ramen gereconstrueerd. Ook is de oude vlaggenmasthouder, die in het huisje lag opgeslagen, herplaatst en voorzien van een nieuwe mast met bolvormige bekroning.

 

De opvallende materialisering en kleurstelling is niet alleen gebaseerd op voorafgaand aan de restauratie uitgevoerd kleurhistorisch onderzoek, tijdens de werkzaamheden werd namelijk achter de betimmering nog één van de oorspronkelijke stalen kozijnen aangetroffen.

 

Foto: Henk Nijenhuis, HN Project.