5 september 2016

Regentenhuis in de steigers

Het Regentenhuis van het Hofje van Nieuwkoop staat in de steigers. Er wordt groot onderhoud gedaan aan het dak en de bliksemafleidingsinstallatie en het buitenschilderwerk wordt uitgevoerd.

Daarnaast wordt het torentje voorzien van een luidklokje. Tijdens de grote restauratie van het hofje in de jaren ’80 was men al van plan om het klokje en galmgaten te maken. Om diverse redenen is dat plan destijds niet doorgegaan.
Aangezien het Regentenhuis inmiddels niet meer wordt verhuurd en leeg staat heeft het huidige bestuur besloten om dit jaar de grote restauratie uit de jaren ’80 te voltooien.

Het Hofje van Nieuwkoop en het bijbehorende Regentenhuis zijn in 1661 gebouwd naar ontwerp van de architect Pieter Post.