8 maart 2016

Ruimte voor vrouwen in de Senaatskamer

De door ons gerestaureerde Senaatskamer van het Academiegebouw van de Universiteit Leiden is in het nieuws. De klassieke portrettengallerij is gedurende een maand vervangen door foto’s van alleen vrouwelijke hoogleraren. Vrouwenportretten zijn normaal gesproken sterk ondervertegenwoordigd in de Senaatskamer.

Gedrurende deze periode is de doorgaans niet publiekelijk toegankelijke ruimte vier middagen open voor belangstellenden.

  • Kijk op de website van de Universiteit Leiden voor meer informatie over het initiatief en openingstijden voor publiek.


Foto: Marc de Haan