15 februari 2016

Restauratie en herbestemming Jufferhuis

In opdracht van het Landschap Noord-Holland is gestart met de cascorestauratie en herbestemming van het Jufferhuis – ook wel Tweelinghuis genoemd – op landgoed Leyduin te Vogelenzang.


Het grotendeels houten huis is vermoedelijk in de tweede helft van de achttiende eeuw gebouwd en vervolgens in fasen uitgebreid. Hoewel bedoeld als zomerhuis, is het lange tijd permanent bewoond geweest. Thans wordt het pand herbestemd tot theehuis en ‘bed and breakfast’, naar ontwerp van ons architectenbureau. De karakteristieke tweebeukige indeling met kelder vormde hierbij het uitgangspunt.


Inmiddels is het Jufferhuis geheel verdwenen achter een steiger met overkapping, zodat er ook tijdens ongunstige weersomstandigheden gewerkt kan worden. Er zal onder meer ingrijpend houtherstel plaatsvinden aan de kappen, balklagen, vloeren, kozijnen, ramen, deuren en geveldelen. Een eerste interessante vondst tijdens de demontagewerkzaamheden zijn houtkrullen, toegepast achter de geveldelen als isolatiemateriaal.

  • Zie twee panorambeelden (1, 2) van de kapconstructies onder de overkapping.
  • U kunt de restauratie steunen via de website van het Landschap Noord-Holland.