1 oktober 2012

Restauratie Pastorie Beverwijk

De Rooms Katholieke Pastorie in Beverwijk, een monumentaal herenhuis uit de achttiende eeuw, behoeft dringend herstel van de gebreken.

Het pand, voorzien van rijk geornamenteerde stijlkamers en details als houten vazen op de pilasteromlijsting, is gekocht door Stadsherstel Amsterdam, ons buro is vervolgens gevraagd een hertstelplan te maken. De restauratie van het pand is inmiddels van start gegaan.

 

foto: Stadsherstel Amsterdam NV