17 juli 2012

Herbestemming P.J. Vethgebouw

Voor de zomervakantie heeft ons architektenburo de aanbesteding van de architectenselectie ten behoeve van de herbestemming van het P.J. Vethgebouw in de Nonnensteeg gewonnen. Het gemaakte schetsontwerp is als beste beoordeeld en zal nu verder worden uitgewerkt.

De twee bouwdelen, bestaand uit het Botanisch laboratorium uit 1904 - 1906 en het Herbarium uit 1914, zullen worden samengevoegd en geschikt worden gemaakt voor onderwijs- en onderzoeksruimten voor de faculteit Archeologie.