24 september 2012

Bouwkundige opname Museum de Lakenhal

Ons buro heeft opdracht gekregen voor het uitvoeren van een bouwkundige opname van Museum de Lakenhal. De opdracht omvat de opname van schade en het begroten van de herstelkosten.

Hierbij zullen worden opgenomen de door Arent van ’s-Gravenzande ontworpen 17e eeuwse "De Laecken-Halle", de Harteveltzaal die in 1890 is toegevoegd en de Papevleugel daterend uit 1923. Daarnaast zullen de panden Lammermarkt 29 t/m 37 worden geïnspecteerd.

De werkzaamheden maken onderdeel uit van het project Restauratie en uitbreiding van Museum de Lakenhal dat dit jaar is gestart.