3 april 2012

Huis Doorn opgeleverd

Op 3 april is de 1e fase opgeleverd van het meerjaren onderhoudswerk van Huis Doorn.

Huis Doorn, oorspronkelijk gebouwd als kasteel in het midden van de 14e eeuw voor Henrich van Mierlaer, proost van de Utrechtse dom, dankt zijn bekendheid vooral aan de Duitse ex-keizer Wilhelm II die er van 1919 tot zijn dood in 1941 woonde.

 

In 2010 - 2011 maakten wij, na een grondige inspectie, een meerjaren onderhoudsprogramma voor de 19 objecten op het landgoed. In 2011 - 2012 is het 1e jaar van dit programma uitgevoerd en de uitvoering van het 2e jaar voorbereid.
De uitvoering van het 1e jaar is gedaan door S&S Amsterdam.

 

Het betrof voornamelijk onderhoud aan het casco, dat wil zeggen herstel goten en dakwerk, kozijnen en persiennes, stuc- en schilderwerk.
De werkzaamheden zijn uitgevoerd aan het Huis, het Mausoleum, de stenen toegangsbrug en de houten ophaalbrug.