5 april 2012

Restauratie Doelenpoort van start

De restauratie van de Doelenpoort, op de hoek van de Doelengracht en de Groenhazengracht, is vandaag van start gegaan. Wethouder Jan Jaap de Haan heeft het beeld van Sint Joris te paard, in gevecht met de draak, van de poort afgehesen.
De poort zal in zijn geheel gedemonteerd worden. De natuurstenen onderdelen worden vervolgens gereinigd door ze uitvoerig te spoelen in demineraliseerd water. Na voldoende droging zal de poort weer worden opgebouwd. Hierbij zal extra aandacht uitgaan naar de maatvoering van de poort. Deze is namelijk bij een eerdere restauratie verstoord.
Bij het opnieuw schilderen van de poort zal gezocht worden naar de oorspronkelijke kleurstelling van de poort.