6 september 2010

start funderingsherstel Libanon Lyceum, Ramlehweg 6 te Rotterdam

Het Libanon Lyceum is in 1913 gebouwd door de bekende Rotterdamse architect M.J. Granpré Molière.

 

Enkele jaren geleden zijn scheuren opgetreden ten gevolge van verzakkingen van het gebouw.

Funderingsonderzoek door Bouw Techno Keuring heeft aangetoond dat door een verlegging van de grondwaterstand de houten funderingspalen zijn weggerot.

6 september 2010 is in opdracht van Stichting Boor gestart met het aanbrengen van een nieuwe fundering. Vervolgens zal in 2012 de schade aan het gebouw ten gevolge van de verzakkingen worden hersteld.