27 maart 2018

Bekroningen Maria van Jessekerk teruggeplaatst

De Maria van Jessekerk in Delft wordt gesierd door niet minder dan tien fraai gesmede bekroningen, op de torens, vieringtoren, traptorens, absissen en kapellen. Voor het lopende onderhoud aan de kerk zijn de bekroningen gedemonteerd en in de werkplaats hersteld en geschilderd. Het verguldwerk, dat grotendeels was verdwenen, is vernieuwd.

 

Met een kraan zijn de herstelde bekroningen, onder belangstelling van omwonenden en voorbijgangers, teruggeplaatst op de kerk.