20 februari 2018

Groot onderhoud Maria van Jessekerk

Na de beide torens is nu ook het schip van de Maria van Jessekerk toe aan groot onderhoud. Voor deze werkzaamheden hebben wij een opname gedaan van alle gebreken en een hersteladvies uitgebracht.

 

Recent is de aannemer begonnen met de werkzaamheden. Rondom de kerk wordt slecht voegwerk vernieuwd, voorzetglas vervangen en natuursteenwerk hersteld. Ook wordt het buitenschilderwerk uitgevoerd en worden alle bekroningen opnieuw verguld.

 

De oplevering van het werk is gepland in het voorjaar van 2018.