tarieven

 

De hoogte van de architektenkosten zijn afhankelijk van de aard en de omvang van de opdracht. Wij bekijken dat per geval en geven desgewenst een prijsopgave.

 

Enige indicatie geeft een berekening als een percentage van de bouwsom.
In dat geval wordt gekeken in welke moeilijkheidsklasse het gebouw valt. De laagste is klasse 1 voor zeer eenvoudige bouwwerken, de hoogste is klasse 6. Elke sprong naar een volgende klasse geeft een sprong in het percentage van 1,5%. Het meest gebruikt wordt klasse 4. Kleine of ingewikkelde verbouwingen of monumentale panden vallen onder een hogere klasse.

Als bouwsom geldt daarbij de werkelijke bouwsom of, in de aanloopfase, de geschatte kosten. Bij zelfwerkzaamheid of zelf te leveren materiaal wordt een raming gemaakt van de kosten die gemaakt zouden worden bij uitvoering door een aannemer.

Het percentage wordt vervolgens bepaald d.m.v. een formule. Daarbij wordt bij stijgende bouwsom het percentage steeds lager (degressief). Een paar voorbeelden voor arbeidsintensieve restauratieprojecten (klasse 5):
bouwsom € 50.000,-- > 18,3%
bouwsom € 100.000,-- > 17,2%
bouwsom € 200.000,-- > 15,7%
bouwsom € 500.000,-- > 13,0%

 

De architektenwerkzaamheden zijn opgesplitst in verschillende fasen van voorlopig ontwerp t/m eindoplevering. Voor iedere fase staat weer een deel van het honorarium. De hierboven genoemde percentages gelden voor een opdracht voor het volledige traject. Een deelopdracht bijv. t/m de aanvraag bouwvergunning, is ook mogelijk. Het bijbehorende honorarium is dan uiteraard een deel van het bedrag.

In de voorfase, zolang nog geen bouwsom bekend is of moeilijk is te schatten, wordt vaak gewerkt op uurbasis met een burotarief variërend van € 50,- tot € 105,-/uur exclusief BTW.
 

Sommige zaken worden apart verrekend. Dit betreft werkzaamheden, zoals opmeting, opmetingstekeningen, dagelijks toezicht, maquette e.a. Dit betreft ook onkosten - "verschotten" genaamd - zoals kopie-, reis- en fotokosten evenals kosten van eventueel noodzakelijke externe adviseurs, zoals een constructeur.

 

Desgewenst kan door ons buro een offerte gemaakt worden van de architektenkosten, waarbij een vaste prijs wordt afgesproken. Bij voorkeur offreren we daarbij in fasen, bijvoorbeeld eerste een offerte t/m een goedgekeurd schetsplan, en na afronding daarvan voor de volgende fase bijvoorbeeld t/m het aannemerscontract. In laatste instantie volgt dan een offerte voor de uitvoeringsfase.