activiteiten

 

Hieronder ziet u in schema alle stappen die gezet moeten worden, van een eerste kennismaking en informatie tot en met de laatste oplevering. Dit schema is in feite voor elk project gelijk, of het nu een eenvoudige aanbouw betreft of een grote school, altijd verloopt het proces min of meer langs deze lijnen.

 

Er zijn drie hoofdfasen te onderscheiden: de Onderszoeksfase, de Bouwvoorbereiding en de Uitvoeringsfase, die elk weer onder te verdelen zijn in allerlei tussenstappen.

 

Naast iedere fase ziet u welke activiteit door ons wordt ontplooid met daarnaast welke stukken we in die fase produceren.

 

 

fasen

activiteit

productie

onderzoek

   

aanloop

• kennismaking

• bespreking wensen

 

• opmeting

• programma van eisen

 

• opdrachtbevestiging

• tekeningen bestaande

toestand

• fotobladen

 

voorlopig

ontwerp

• onderzoek

bestemmingsplan

• 2e gesprek

 

• 3e gesprek

 

• schetsen varianten

 

 

• nieuw voorstel

• samenvatting ontwerp

definitief

ontwerp

• uitwerken plan

 

• schetsplan naar

gemeente

• definitief ontwerp

• globale kostenraming

• aanvraag goedkeuring

schetsplan

 

bouwvoorbereiding

 

bestektekening

• eventueel bespreking

• aanvraag constructeur

• overleg

• concept bestektekeningen

• opdracht constructeur

• aanpassing

bestektekeningen

• principedetails

• schetsen constructiedetails

• aanvraag bouwvergunning

 

bestek

 

 

 

 

• bespreking

concepten

• concept bestek
• aanpassing principedetails
• concept kozijnstaat
• eventueel ruimtestaat
• bestektekeningen voor

aanbesteding
• bestek voor aanbesteding
• kozijnstaat voor aanbesteding
• principedetails voor

aanbesteding

 

aanbesteding

• verzending naar

aannemer(s)

• aanwijzing

• uitnodiging aanbesteding
• 1e nota van aanvullingen en

wijzigingen
• eventueel 2e nota

van aanvulling

 

prijsbeoordeling

• begroting ontvangen
• analyseren

 

• bespreking

 

• aangepaste 

begroting

• ondertekening

 

• opmerkingen op begroting +

indien nodig, bezuinigingsvoorstellen
• definitieve bezuinigings-

voorstellen
• eventueel 3e nota

van aanvulling
• contract

 

uitvoering

   

directie-

voering

 

 

• veel overleg

• bouwvergaderingen

• toezicht

• controle facturen

• financiële

besprekingen

• werkbesprekingen

 

• werkbestek

• werkkozijnstaat

• werktekeningen

• verslagen

 

• rekeningoverzicht

• verslagen meer- en

minderwerk

• verslagen

 

oplevering

• opname

• afronding

• opleveringsverslag

• verslag