Doel

Het maken van mooi en goed werk !


Middel
Een prettig, goed functionerend samenwerkingsverband.

 

Filosofie

Een Living Company, waarbij samenwerking en maken van goed werk voorop staan.

 

Specialisatie

In de loop der jaren is restauratie onze specialisatie geworden. We zijn zelfs, sinds 2007, één van de ruim 20 door de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie officieel gecertificeerde architectenbureaus. We mogen dan ook het keurmerk Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg dragen. Maar buiten dat blijven we streven naar veelzijdigheid en willen we allround architecten en bouwkundigen zijn. In de praktijk verrichten we veel werk in bestaande situaties: restauraties, renovaties, verbouwingen en nieuwbouw ingepast in bestaande omgevingen.

 

Architectuur
We zoeken naar een vorm waarin het beeld van het verleden en de visie op de toekomst geïntegreerd worden. Het gebruik en de mensen dienen daarbij centraal te staan.
Onze architectuur is niet avant-garde, valt niet goed in een vakje onder te brengen. We willen midden in deze tijd staan, maar gebruiken daarbij graag traditionele middelen.

 

Functionaliteit
Van groot belang is dat het gebouw voldoet aan het door de opdrachtgever geformuleerde programma van eisen. De architectuur moet in dienst staan van die functionaliteit. In het ideale geval versterkt dit elkaar.

 

Het voorbereidingsproces
We willen graag alle taken van voorlopig ontwerp tot en met eindoplevering gelijke aandacht geven. Elke stap in het proces dient professioneel te zijn. Om die reden besteden we ook veel aandacht aan een goed bestek, goede technische details en een uitstekende financiele controle.

 

Omvang buro
Ons buro heeft in de huidige samenstelling (circa 10 personen) een goed evenwicht gevonden. Met de huidige verhoudingen en aantal medewerkers lijkt een optimum van goede samenwerking bereikt.

 

Automatisering
We maken graag gebruik van de mogelijkheden die de computer ons biedt. Veel taken zijn geautomatiseerd. Het tekenwerk wordt met de computer uitgevoerd. Het computernetwerk maakt alle burogegevens transparant voor alle medewerkers.

 

Nieuw werk
We zoeken naar nieuwe uitdagingen om enthousiast aan te kunnen werken.

 

Oppervlakte kantoor
280 m2, inclusief de uitbreiding uit 2008 met ca 50 m2.

 

Opdrachtgevers
Particulieren, stichtingen, gemeentes en bedrijven.

 

Historie
Opgericht in 1977. Eerste grotere projecten in 1980. Verhuizing naar Vollersgracht 23 in 1985.

Expansie tot huidige grootte in 1988 en sindsdien steeds professioneler.

In 2002 naamsverandering van architektenburo ir. Boudewijn Veldman in architektenburo Veldman + Rietbroek. In 2008 naamsverandering in

architektenburo Veldman | Rietbroek | Smit.

 

Organisatie
Op deze site staat hieronder bij medewerkers de basistaakverdeling voor elke medewerker beschreven. Deze taakverdeling is gebaseerd op iemands vooropleiding en persoonlijke kwaliteiten. Het streven is echter deze taakverdeling niet al te strak te hanteren. In principe kijkt iedere medewerker ook over de schouder van de ander en heeft hij/zij de flexibiliteit ook andere taken te verrichten. Op die wijze blijft ieder toch ook veelzijdig bezig en kan er bij ziekte of vakantie soepel opgevangen worden.

De communicatie is letterlijk en figuurlijk plat georganiseerd. We zitten op de begane grond op één horizontale werkvloer.

Het architektenburo is een werkplaats van samenwerkenden. In dit organisatiemodel is de kantoortuin zeer functioneel. Iedereen is van veel aspecten van andermans werk op de hoogte. Het gebruik van het computernetwerk versterkt die mogelijkheden. Er loopt een hiërarchische lijn door het buro (top-down) waarbij taken van bovenaf worden aangestuurd. Anderzijds wordt van alle medewerkers zelfstandigheid en initiatief verlangd.